The Ethical Source Movement

De Ethische Source Definitie (ESD)

De Ethische Source Definitie

Software kan als Ethische Open Source (EOS) beschouwd worden als en wanneer het aan alle criteria voldoet:

  1. Het komt de maatschappij ten goede. De licentie waaronder de software wordt vrijgegeven mag modificatie, afgeleide werken en het linken of compileren met andere software (tenzij onder een auteursplichtbepaling) in de algemene geest van open source-distributie niet verbieden.
  2. Het is openbaar. De broncode moet publiek beschikbaar zijn, ontwikkeld en onderhouden worden, en openbare bijdragen verwelkomen (afhankelijk van beoordeling en goedkeuring door de beheerders van het softwareproject).
  3. De community is gastvrij en rechtvaardig. De community van het softwareproject - van maintainers en bijdragers - moet worden gestuurd door een uitgebreide gedragscode die consistent en eerlijk wordt gehandhaafd.
  4. Toegankelijkheid staat voorop. Als de software een gebruikersinterface heeft, moet deze worden ontworpen met het oog op toegankelijkheid, zodat alle functionaliteit beschikbaar is voor alle gebruikers, inclusief gebruikers die op ondersteunende apparaten vertrouwen.
  5. Het geeft prioriteit aan gebruikersveiligheid. De software moet zijn ontworpen met functies en beveiligingen die het risico van misbruik of schade voor anderen door het gebruik van de software minimaliseren.
  6. Het beschermt de privacy van gebruikers. Als de software gegevens van eindgebruikers verzamelt, moet de entiteit die de software uitvoert op verzoek alle gegevens die zijn gegenereerd en opgeslagen door het gebruik van de software door de eindgebruiker verwijderen of aan de eindgebruiker verstrekken. Al deze gegevens die aan de eindgebruiker worden verstrekt, moeten in een leesbaar of breed interoperabel open formaat zijn.
  7. Het moedigt een eerlijke vergoeding aan. De beheerders van het software project kunnen, naar eigen goeddunken, een vergoeding vragen in de vorm van codebijdragen, financiƫle compensatie of andere vormen van vrijwillige ondersteuning van organisaties die commerciƫle waarde aan de software ontlenen.

Ethische Open Source-projecten worden aangemoedigd om de badge “Open|Ethical” te gebruiken in de documentatie van hun project:

https://img.shields.io/badge/open-ethical-%234baaaa

https://img.shields.io/badge/open-ethical-%234baaaa

Ethisch Gelicentieerde Open Source

Software wordt beschouwd als Ethisch Gelicentieerde Open Source* (ELOS) als het voldoet aan een van de volgende aanvullende criteria:

* De term “open source” verwijst in deze context naar de brede ervaring van openbare en samenwerkende softwareontwikkeling als bijdrage aan de collectieve softwaregemeenschap. ELOS softwarelicenties voldoen al dan niet aan de conventionele criteria van het Open Source Initiative voor Open Source softwarelicenties.

Ethisch gelicentieerde Open Source projecten worden aangemoedigd om de badge ‘Licensed Ethically’ te gebruiken in de documentatie van hun project:

https://img.shields.io/badge/licensed-ethically-%234baaaa

https://img.shields.io/badge/licensed-ethically-%234baaaa

Naamsvermelding en bijdragen

Het handhaven van deze definitie is een samenwerking van de Ethical Source Working Group. Pull requests en issues in onze source code repository worden aangemoedigd. Speciale dank gaat uit naar Nate Berkopec, Will Barton, Steve Phillips en Madalyn Parker.